logo

Editorial Office

Unit C/D, 17/F Trust Tower, 68 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong.

Tel: (852) 2882 1350

Fax: (852) 2882 7850

 

China Office

Rm 2002, Huang Cheng Plaza 7 Fu Tian Nan Rd Huanggang, Shenzhen.

Tel: (0755) 8300 4733

Fax: (0755) 8300 4428